Nhà máy sản xuất dược phẩm VCP Biotech WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm VCP Biotech WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư Sóc Sơn, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Homeland
Lĩnh vực dược phẩm
Hạng mục tư vấn

-    Lập hồ sơ thiết kế và dự toán
-    Giám sát thi công Xây dựng và Lắp đặt thiết bị công nghệ Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm 

Tiến độ đang thực hiện