Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Pretty Star tiêu chuẩn CGMP ASEAN

Thông tin dự án

Tên dự án Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Pretty Star tiêu chuẩn CGMP ASEAN
Chứng nhận CGMP ASEAN
Địa điểm đầu tư Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Pretty Star
Lĩnh vực Sản xuất Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn Đào tạo, soạn thảo hồ sơ, tài liệu và hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng nhận ASEAN GMP/GLP/GSP do Cục Quản lý Dược Bộ Y Tế đánh giá, cấp.

Tiến độ Hoàn thành