Gửi
yêu
cầu
Điền vào form bên dưới để gửi yêu cầu tới chúng tôi
Gửi
FDA websiteLiên hệ với GMPc Việt Nam
Chúng tôi là GMPc Hiểu GMP - Hiểu điều Bạn muốn !
English
Nhu cầu của bạn
CEO hotline: 0982.866.668
Trang chủ Hỏi đápĐấu thầu
Câu hỏi & Trả lời
Đề nghị BYT công bố cơ sở xây dựng giá kế hoạch đối với vật tư tiêu hao và hóa chất?Xem chi tiết
(06/01/2016 | 01:31 | 919 lượt xem)
Đối với vật tư tiêu hao và hóa chất khi xây dựng giá kế hoạch không có cơ sở vì BYT chưa công bố đầy đủ trên website. Nếu chỉ dựa vào kết quả trúng thầu năm trước và giá bán buôn của công ty thì Kiểm toán nhà nước kết luận là chưa đủ yêu cầu. Để nghị Bộ Y tế công bố.
Answer:
Đối với vật tư tiêu hao và hóa chất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012. Nội dung này, Cục Quản lý dược đã chuyển Vụ Trang thiết bị và công trình y tế để trả lời theo thẩm quyền.
 
Đề nghị Cục dược công bố giá kê khai và gia trúng thầu các mặt hàng thuốc kịp thờiXem chi tiết
(05/17/2016 | 01:46 | 1590 lượt xem)
Answer: Hoặc câu hỏi:

- Giá kê khai và giá trúng thầu các mặt hàng thuốc đề nghị Cục công bố công khai và kịp thời để các đơn vị tham khảo. 
- Hiện nay các cơ sở gặp khó khăn trong xây dựng giá kế hoạch đấu thầu vắc xin - sinh phẩm y tế do giá tham khảo không có trên website của Cục, như vậy đơn vị sẽ xây dựng giá kế hoạch như thế nào?

Trả lời: 

- Cục Quản lý dược đã công bố giá thuốc trúng thầu 12 tháng trước và giá kê khai/ kê khai lại còn hiệu lực trên trang thông tin điện tử để các đơn vị tham khảo khi xây dựng giá kế hoạch đấu thầu.

Đối với hoạt chất chưa có giá trúng thầu trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược, đơn vị xây dựng giá kế hoạch theo hướng dẫn tại Tiết 2 Điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 “đơn vị phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung ứng thuốc trên thị trường tại thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu; đồng thời bảo đảm giá kế hoạch của mặt hàng thuốc trong kế hoạch đấu thầu không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại đang còn hiệu lực của mặt hàng thuốc đã tham khảo”.
Đề nghị Cục QLD sớm công bố giá tham khảo để các đơn vị có cơ sở triển khai đấu thầuXem chi tiết
(05/12/2016 | 05:12 | 956 lượt xem)
Answer:
Giá tham khảo để xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc của các bệnh viện tuyến tỉnh hiện nay chưa thấy công bố trên website của Cục. Đề nghị Cục QLD sớm công bố để các đơn vị có cơ sở triển khai đấu thầu.
 
Trả lời:

Việc xây dựng giá kế hoạch đấu thầu theo quy định Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012. Hiện, Cục Quản lý dược đã công bố các thông tin giá thuốc trên trang thông tin điện tử để các đơn vị tham khảo khi xây dựng giá kế hoạch đấu thầu (giá trúng thầu 12 tháng trước đã được phân nhóm, giá thuốc kê khai, kê khai lại).

Cục Quản lý dược sẽ tiếp tục công bố giá thuốc trúng thầu 12 tháng trước của các cơ sở y tế trực thuộc tỉnh và Sở Y tế (tiến hành đấu thầu tập trung).
 
Đề nghị Cục QLD công bố Giá thuốc tham khảo trên Website để các đơn vị có cơ sở triển khai đấu thầu.Xem chi tiết
(01/20/2016 | 11:24 | 1105 lượt xem)
Đề nghị Cục QLD công bố Giá thuốc tham khảo trên Website để các đơn vị có cơ sở triển khai đấu thầu.
Answer:

Giá tham khảo để xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc của các bệnh viện tuyến tỉnh hiện nay chưa thấy công bố trên website của Cục. Đề nghị Cục QLD sớm công bố để các đơn vị có cơ sở triển khai đấu thầu.
Trả lời:
Việc xây dựng giá kế hoạch đấu thầu theo quy định Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012. Hiện, Cục Quản lý dược đã công bố các thông tin giá thuốc trên trang thông tin điện tử để các đơn vị tham khảo khi xây dựng giá kế hoạch đấu thầu (giá trúng thầu 12 tháng trước đã được phân nhóm, giá thuốc kê khai, kê khai lại).
Cục Quản lý dược sẽ tiếp tục công bố giá thuốc trúng thầu 12 tháng trước của các cơ sở y tế trực thuộc tỉnh và Sở Y tế (tiến hành đấu thầu tập trung).

Đề nghị Cục QLD chấp nhận kết quả thử TĐSH của 02 Viện Kiểm kiểm nghiệm thuốc TW và tp. HCM?Xem chi tiết
(01/20/2016 | 11:14 | 923 lượt xem)
Đề nghị Cục QLD chấp nhận kết quả thử TĐSH của 02 Viện Kiểm kiểm nghiệm thuốc TW và tp. HCM vì đây là 02 đơn vị được BYT giao nhiệm vụ?
Answer:

Để được công bố vào danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành, Công ty nộp hồ sơ và các tài liệu liên quan theo hướng dẫn tại văn bản số 2962/QĐ-BYT ngày 22/8/2012 của Bộ Y tế và được Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc và thuốc có chứng minh tương đương sinh học sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua.
Chỉ các thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học được Cục Quản lý dược công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược mới được dự thầu vào nhóm thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế công bố theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012.

Căn cứ vào Thông tư 01/2012 và 11/2012, đề nghị Cục QLD bổ sung quy định chia nhóm thuốc đạt và không đạt GMP?Xem chi tiết
(01/20/2016 | 10:31 | 915 lượt xem)
Căn cứ vào Thông tư 01/2012 và 11/2012, đề nghị Cục QLD bổ sung quy định chia nhóm thuốc đạt và không đạt GMP?
Answer:
Cục Quản lý dược sẽ xem xét ý kiến đề xuất của Quý Đơn vị, xin ý kiến lại các đơn vị liên quan trong quá trình tổng kết việc triển khai Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 và xem xét chỉnh sửa cho phù hợp thực tế.
Hiện tại, việc đấu thầu các thuốc thuộc gói thầu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu theo quy định Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012. Theo quy định tại Mục 1 Phụ lục 3 “Tiêu chuẩn, điều kiện để sản xuất, kinh doanh mặt hàng thuốc tham dự thầu” ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012, mặt hàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu dự thầu bởi nhà sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc WHO-GMP có điểm cao hơn các cơ sở chưa đạt GMP-WHO.
Cục Quản lý dược
Trong trường hợp thuốc biệt dược có cần phải thẩm định giá không? Nếu có hạch toán chi phí như thế nào?Xem chi tiết
(01/20/2016 | 10:22 | 849 lượt xem)
Trong trường hợp thuốc biệt dược có cần phải thẩm định giá không? Nếu thẩm định giá thì chi phí thẩm định đưa vào tiêu chí của hồ sơ mời thầu để DN trúng thầu chi trả có đúng không? hay là hạch toán chi phí như thế nào ?
Answer: Trường hợp đấu thầu thuốc thuộc gói thầu theo tên biệt dược, việc xây dựng và kiểm tra, đánh giá giá kế hoạch theo quy định Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012. 
Việc phân chia gói thầu theo quy định Điều 7 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012?Xem chi tiết
(01/20/2016 | 10:07 | 802 lượt xem)
Thông tư 01/2012 có chia thành 04 gói thầu theo các tiêu chí kỹ thuật riêng và hướng dẫn đấu thầu rộng rãi, theo từng mặt hàng. Tuy nhiên là một tỉnh miền núi, việc đấu thầu thuốc theo từng mặt hàng sẽ rất khó khăn vì một số thuốc thiết yếu sẽ không có nhà thầu chào thầu do không có lãi hoặc số lượng cung ứng ít. Vì vậy, sẽ thiếu thuốc dùng trong bệnh viện. Xin hỏi: Nếu chia thành nhiều gói thầu(ví dụ 15 gói) để đấu thầu trọn gói nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật (mỗi nhóm chỉ chọn 01 thuốc) theo Thông tư 01 thì có đúng luật không? Bởi vì chỉ đấu thầu chọn gói mới đảm bảo mua được đủ các thuốc thiết yếu sử dụng với số lượng ít và giá rẻ, lợi nhuận thấp.
Answer: Việc phân chia gói thầu theo quy định Điều 7 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 và hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 “đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng”.
Cục Quản lý dược- Bộ Y Tế
Cục QLD khi công bố các nước tham gia EMA, PIC/S, GMP-EU cần ban hành quyết định để có tính pháp lý cho đấu thầu thuốc?Xem chi tiết
(12/29/2015 | 02:19 | 870 lượt xem)
Cục QLD khi công bố các nước tham gia EMA, PIC/S, GMP-EU cần ban hành quyết định để có tính pháp lý cho đấu thầu thuốc?
Answer: Theo quy định của Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đã quy định áp dụng ở tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, buôn bán tồn trữ thuốc, kinh doanh dịch vụ kho bảo quản thuốc, khoa dược bệnh viện, viện nghiên cứu và Trung tâm Y tế.
Trường hợp các đơn vị sự nghiệp (bệnh viện, trung tâm Y tế) đăng ký kiểm tra để cấp giấy chứng nhận GSP thì phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài Chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị Y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2013 và bãi bỏ các Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 và Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài Chính
Giá trị bảo lãnh Dự thầu trong gói thầu được chia thành nhiều phần thì thực hiện theo quy định nào?Xem chi tiết
(07/31/2015 | 03:39 | 1381 lượt xem)
Answer: Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:“ Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì thực hiện theo các quy định sau đây: Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình;”.
Như vậy, căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (mặt hàng thuốc phân chia theo nhóm), cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo giá trị đảm bảo dự thầu theo từng phần tại hồ mời thầu mua thuốc. Nhà thầu căn cứ vào nội dung dự thầu của mình (số lượng mặt hàng) để thực hiện bảo đảm dự thầu tương ứng
Gửi câu hỏi
Họ tên: (*) Email: (*)
Gửi đến: (*)
Nội dung: (*)
Mã bảo mật: *
 

Lưu ý: Các ô có dấu (*) là bắt buộc phải điền thông tin

Liên kết
  • WHO website
  • FDA website
  • PIC/S GMP website
  • EMA website
  • ICH website
Liên kết
Video
Bg8xymSTRhc video188
Dự án Nhà máy GMP WHO tiêu biểu ngành
GMPc Việt Nam full logo
Facebook | Công ty cổ phần GMPc Việt NamYoutube | Công ty cổ phần GMPc Việt NamSlideShare | Công ty cổ phần GMPc Việt Nam

TƯ VẤN TOÀN DIỆN ĐẦU TƯ - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - VẬN HÀNH - HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN NHÀ MÁY GMP WHO/ASEAN/PICS/HS

GMPc Việt Nam  Trụ sở chính (Hà Nội): Blue Office, số 4- BT1- phố Bùi Xuân Phái-  phường Mỹ Đình 2-  quận Nam Từ Liêm
GMPC Việt Nam  Tel: 0243.787.2242 | Email: contact@gmp.com.vn | CEO hotline: 0982.866.668
GMPc Việt Nam VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 2 – Số 156/1/1 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
GMPc Vietnam Tel: 0283.811.7383 - Fax: 0283.811.7383 | Email: contact@gmp.com.vn | CEO hotline: 0982.866.668 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMPc Việt Nam vinh dự đạt giải thưởng "Thương hiệu hàng đầu - Top Brands 2014"  
do Tổ chức Liên kết thương mại toàn cầu Global GAT (England) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế - Trung tâm Nghiên cứu người tiêu dùng Việt Nam xét duyệt, trao tặng dưới sự Giám sát chất lượng của Tổ chức InterConformity (Germany)
Copyright by GMPc -2014 |
Thiết kế website    SEO -  Tất Thành
15.300.114
12
Gửi
yêu
cầu
Điền vào form bên dưới để gửi yêu cầu tới chúng tôi
Gửi
FDA websiteLiên hệ với GMPc Việt Nam