Nhà máy sản xuất bao bì Dược phẩm LIKSIN

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất bao bì Dược phẩm LIKSIN
Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP
Địa điểm đầu tư Lô 20-22, Đường số 1, KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An
Chủ đầu tư Chi nhánh Tổng Công ty Liksin - Xí nghiệp Bao bì Liksin
Lĩnh vực Sản xuất Bao bì dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn, thiết kế mặt bằng công nghệ xưởng sản xuất bao bì theo GMP, gồm: Xưởng in, xưởng ghép, phòng vi sinh

+ Thiết kế hệ thống M&E phù hợp với các yêu cầu về sản xuất bao bì theo GMP và Lập dự toán chi phí cho Xưởng

+ Tư vấn lập hồ sơ đánh giá GMP đầy đủ theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược 

Tiến độ Đã hoàn thành