Nhà máy sản xuất thiết bị Y tế UHC

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất thiết bị Y tế UHC
Chứng nhận GMP
Địa điểm đầu tư Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV United Healthcare 
Lĩnh vực Sản xuất thiết bị y tế
Hạng mục tư vấn

Tư vấn lập dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị Y tế UHC theo tiêu chuẩn GMP

Tiến độ Hoàn thành