Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Medibest tiêu chuẩn HS GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Medibest tiêu chuẩn HS GMP
Chứng nhận HS GMP
Địa điểm đầu tư Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Medibest
Lĩnh vực Sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hạng mục tư vấn

+ Thiết kế hệ thống M&E, hạng mục nên, panel, HVAC, điện lực, chiếu sáng, hệ thống   cấp nước xử lý và cấp nước RO, nước sinh hoạt nước thải, khí nén,……;

+ Lập dự toán chi phí cho các hạng mục trong phạm vi thiết kế;

+ Hỗ trợ kỹ thuật các vấn đề đặc thù HACCP/GMP liên quan đến công tác thiết kế xây dựng cơ bản.

Tiến độ Hoàn thành