Nhà xưởng sản xuất thuốc thú y Long Hiệp tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà xưởng sản xuất thuốc thú y Long Hiệp tiêu chuẩn WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư Khu Công Nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư Công ty TNHH Long Hiệp
Lĩnh vực Sản xuất thuốc thú y
Hạng mục tư vấn

+ Lập tổng khái toán đầu tư
+ Tư vấn thiết kế cho nhà xưởng sản xuất thuốc thú y

Tiến độ Hoàn thành