Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc tiêu chuẩn WHO-GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc tiêu chuẩn WHO-GMP
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư Xã Định Trung - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VĨNH PHÚC
Lĩnh vực Đong Dược
Hạng mục tư vấn

-    Khảo sát, thiết kế và lập dự toán dự án Cải tạo sửa chữa khoa Dược thành Trung tâm sản xuất thuốc đông dược theo tiêu chuẩn WHO – GMP

Tiến độ Đang triển khai