Nhà máy sản xuất dược phẩm Nadyphar tiêu chuẩn EU GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Nadyphar tiêu chuẩn EU GMP
Chứng nhận EU GMP
Địa điểm đầu tư Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn lập yêu cầu thiết kế xây dựng
+ Thiết kế chi tiết M&E cho nhà máy sản xuất Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP

Tiến độ Hoàn thành