Công ty cổ phần dược Mỹ phẩm MP1

Thông tin dự án

Tên dự án Công ty cổ phần dược Mỹ phẩm MP1
Chứng nhận
Địa điểm đầu tư Hà Nam
Chủ đầu tư Công ty cổ phần dược Mỹ phẩm MP1
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

Tư vấn lập báo cáo dự án đầu tư

Tiến độ Đang thực hiện