Công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược 5 tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược 5 tiêu chuẩn WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược 5
Lĩnh vực Dược phẩm
Hạng mục tư vấn

- Tư vấn thực hiện các Hồ sơ - Thủ tục Pháp lý (GPMT, PCCC)
- Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế  - Lập Dự toán
- Tư vấn Công nghệ - Lựa chọn Thiết bị
- Quản lý Dự án và Giám sát thi công
- Đào tạo - Hướng dẫn soạn thảo Hồ sơ GMP WHO cho đến khi nhận chứng nhận

Tiến độ Đang thực hiện