Công ty cổ phần sản xuất thương mại Astracare

Thông tin dự án

Tên dự án Công ty cổ phần sản xuất thương mại Astracare
Chứng nhận HS GMP
Địa điểm đầu tư Long An
Chủ đầu tư Công ty cổ phần sản xuất thương mại Astracare
Lĩnh vực Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hạng mục tư vấn

Tư vấn soạn thảo, Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp HS- GMP

Tiến độ Đã hoàn thành