Công ty cổ phần thuốc Thú Y Trung ương VetVaCo

Thông tin dự án

Tên dự án Công ty cổ phần thuốc Thú Y Trung ương VetVaCo
Chứng nhận GMP WHO
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần thuốc Thú Y Trung ương VetVaCo
Lĩnh vực Thuốc thú y
Hạng mục tư vấn

Đào tạo GMP WHO

Tiến độ Đã hoàn thành