Công ty TNHH nghiên cứu phát triển Herbe tiêu chuẩn CGMP ASEAN

Thông tin dự án

Tên dự án Công ty TNHH nghiên cứu phát triển Herbe tiêu chuẩn CGMP ASEAN
Chứng nhận CGMP ASEAN
Địa điểm đầu tư TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH nghiên cứu phát triển Herbe
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

- Tư vấn và thiết kế mặt bằng công nghệ các hạng mục, Quy hoạch tổng thể, Khái toán chi phí đầu tư
- Thiết kế chi tiết M&E và lập dự toán

 

Tiến độ Đang thực hiện