Nhà máy dược phẩm Dược Hậu Giang tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy In bao bì DHG
Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP
Địa điểm đầu tư Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG)
Lĩnh vực Sản xuất Dược phẩm & In bao bì dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn Quản lý dự án

+ Cử nhân sự đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban QLDA

+ Cử nhân sự tham gia bộ phận Kỹ thuật

+ Cử nhân sự tham gia bộ phận Đấu thầu

+ Cử nhân sự tham gia bộ phận Giám sát

Tiến độ Hoàn thành