Nhà máy sản xuất dược phẩm ARMEPHACO tiêu chuẩn EU GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm ARMEPHACO tiêu chuẩn EU GMP
Chứng nhận EU GMP
Địa điểm đầu tư Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần ARMEPHACO
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Lập báo cáo cơ hợi đầu tư dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU

Tiến độ Hoàn thành