Nhà máy sản xuất mỹ phẩm HANACOS tiêu chuẩn CGMP ASEAN

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm HANACOS tiêu chuẩn CGMP ASEAN
Chứng nhận CGMP ASEAN
Địa điểm đầu tư Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH HANACOS Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn Đào tạo, hướng dẫn Lập hồ sơ xin xét duyệt CGMP ASEAN

Tiến độ Hoàn thành