Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam tiêu chuẩn CGMP ASEAN

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam tiêu chuẩn CGMP ASEAN
Chứng nhận CGMP ASEAN
Địa điểm đầu tư Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn thiết kế xây dựng nhà máy
+ Đào tạo, hướng dẫn thực hiện hồ sơ đánh giá cGMP ASEAN

Tiến độ Hoàn thành