Nhà máy sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HERBITECH tiêu chuẩn HS GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HERBITECH tiêu chuẩn HS GMP
Chứng nhận HS GMP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH công nghệ HERBITECH
Lĩnh vực Sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hạng mục tư vấn

+ Đánh giá hiện trạng thi công – đưa ra các yêu cầu cần khắc phục ở hạng mục xây lắp.
+ Tư vấn đào tạo, soạn thảo hồ sơ, tài liệu và hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng nhận GMP HS từ cục ATTP/ Tổ chức đánh giá

Tiến độ Hoàn thành