Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng BIGFA tiêu chuẩn HS GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng BIGFA tiêu chuẩn HS GMP
Chứng nhận HS GMP
Địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư BIGFA
Lĩnh vực Sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn quy hoạch tổng thể, thiết kế mặt bằng công nghệ.
+ Thiết kế chi tiết xây dựng, thiết kế chi tiêt M&E và lập dự toán.

Tiến độ Hoàn thành