Nhà máy Sản xuất Thuốc thú y 1/5 tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy Sản xuất Thuốc thú y 1/5 tiêu chuẩn WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP
Địa điểm đầu tư Lô 2-19A, đường số 8 - Khu Công Nghiệp Trà Nóc II, TP. Cần Thơ
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thuốc thú y 1/5
Lĩnh vực Sản xuất Thuốc thú y thủy sản
Hạng mục tư vấn

+ Hỗ trợ hoàn thiện mặt bằng công nghệ

+ Hỗ trợ giám sát thi công các hạng mục M&E

+ Đào tạo hướng dẫn đội ngũ nhân sự chuẩn bị soạn thảo các hồ sơ, tài liệu của nhà máy

Tiến độ Hoàn thành