Nhà máy sản xuất Thuốc thú y Hùng Nguyên tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất Thuốc thú y Hùng Nguyên tiêu chuẩn WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP
Địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Hào - Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hùng Nguyên
Lĩnh vực Sản xuất thuốc thú y
Hạng mục tư vấn

Giai đoạn 1: Dây chuyền thuốc nước uống và thuốc tiêm
+ Hoàn thiện Hồ sơ thiết kế cải tạo Xây dựng và M&E

+ Đào tạo, Hướng dẫn thực hành WHO GMP/GLP/GSP và Lập hồ sơ đánh giá
Giai đoạn 2: Dây chuyền thuốc bột
+ Thiết kế mặt bằng công nghệ

+ Thiết kế hệ thống M&E

+ Giám sát thi công các hạng mục M&E

+ Đào tạo, Hướng dẫn thực hành WHO GMP/GLP/GSP và Lập hồ sơ đánh giá GMP dây chuyền thuốc bột
+ Soát xét, hoàn thiện Hồ sơ tái đánh giá dây chuyền thuốc nước uống và thuốc tiêm

Tiến độ Đã hoàn thành