Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Mỹ phẩm Venus tiêu chuẩn HS GMP, CGMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Mỹ phẩm Venus tiêu chuẩn HS GMP, CGMP
Chứng nhận HS GMP, CGMP
Địa điểm đầu tư Hải Phòng
Chủ đầu tư Công ty TNHH đầu tư thương mại Venus
Lĩnh vực Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

Lập báo cáo đề xuất đầu tư

Tiến độ Đã hoàn thành