Nhà máy Vaccine Dabaco tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy Vaccine Dabaco tiêu chuẩn WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Nhà máy Vaccine Dabaco
Lĩnh vực Thuốc thú y
Hạng mục tư vấn

- Tư vấn lựa chọn thiết bị và mặt bằng công nghệ
- Lập yêu cầu thiết kế cải tạo xây dựng
- Thiết kế toàn bộ hệ thống M&E của nhà máy sản xuất Vaccine tế bào
- Lập dự toán chi tiết  các hạng trong thiết kế

 

Tiến độ