Tổ hợp công nghệ tế bào gốc HSC (HOSTEP) tiêu chuẩn cGMP FDA

Thông tin dự án

Tên dự án Tổ hợp công nghệ tế bào gốc HSC (HOSTEP) tiêu chuẩn cGMP FDA
Chứng nhận CGMP FDA
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần công nghệ tế bào gốc Hòa Lạc
Lĩnh vực Dược phẩm
Hạng mục tư vấn

- Hoàn thiện bản vẽ mặt bằng công nghệ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cGMP FDA
- Thiết kế và lập dự toán chi tiết các hạng mục cơ điện
 

Tiến độ Đang thực hiện