Trung tâm phân phối dược phẩm ALS

Thông tin dự án

Tên dự án Trung tâm phân phối dược phẩm ALS
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Logistic Hàng Không
Lĩnh vực Trung tâm phân phối Dược phẩm
Hạng mục tư vấn

Lập báo cáo tiền khả thi dự án Tổng kho Dược phẩm kiêm Trung tâm phân phối dược phẩm

Tiến độ Đã hoàn thành