Trung tâm phân phối dược phẩm Harphaco

Thông tin dự án

Tên dự án Trung tâm phân phối dược phẩm Harphaco
Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội – Hapharco
Lĩnh vực Phân phối dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn thiết kế xây dựng và M&E

+ Tư vấn đấu thầu

+ Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và M&E

+ Tư vấn đào tạo soạn thảo hồ sơ đánh giá GSP

Tiến độ