Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Thông tin dự án

Tên dự án Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Lĩnh vực Dược phẩm
Hạng mục tư vấn

- Tư vấn, hướng dẫn các thẩm định trong cơ sở GMP thuốc sinh học có dẫn xuất từ máu và huyết tương người
- Đào tạo nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP nói chung và GMP thuốc sinh học là dẫn xuất từ máu và huyết tương người của WHO
 

Tiến độ Đã hoàn thành