Xưởng đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm DOLEXPHAR

Thông tin dự án

Tên dự án Xưởng đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm DOLEXPHAR
Chứng nhận Đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm
Địa điểm đầu tư Hải Dương
Chủ đầu tư Công ty cổ phẩn dược phẩm quốc tế DOLEXPHAR
Lĩnh vực Sản xuất Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn đào tạo, hướng dẫn lập hồ sơ xin đánh giá Đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tiến độ Hoàn thành