Xưởng đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm VNCOS

Thông tin dự án

Tên dự án Xưởng đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm VNCOS
Chứng nhận Đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm
Địa điểm đầu tư Quận 12, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ phẩm VNCOS
Lĩnh vực Sản xuất Mỹ phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Thiết kế hệ thống cơ điện nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm
+ Đào tạo - Hướng dẫn soạn thảo làm hồ sơ Đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm

Tiến độ Hoàn thành