Nhà máy sản xuất thực phẩm BVSK Trường Dược Hải Dương tiêu chuẩn HS GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm BVSK Trường Dược Hải Dương tiêu chuẩn HS GMP
Chứng nhận HS GMP
Địa điểm đầu tư 324 Nguyễn Lương Bằng, Hải Dương
Chủ đầu tư Trường cao đẳng Dược Trung Ương Hải Dương
Lĩnh vực Sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hạng mục tư vấn

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng và tư vấn biện pháp khắc phục xưởng GMP
+ Đào tạo và hoàn thiện hồ sơ đánh giá HS GMP

Tiến độ Hoàn thành