Xưởng sản xuất thuốc thú y đạt HANACOS tiêu chuẩn WHO GMP

Thông tin dự án

Tên dự án Xưởng sản xuất thuốc thú y đạt HANACOS tiêu chuẩn WHO GMP
Chứng nhận WHO GMP
Địa điểm đầu tư Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH HANACOS VIETNAM
Lĩnh vực Sản xuất thuốc thú y
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn thiết kế xây dựng Xưởng sản xuất thuốc thú y đạt WHO-GMP

Tiến độ Hoàn thành