Kho bảo quản tiêu chuẩn GSP SISC

Thông tin dự án

Tên dự án
Chứng nhận
Địa điểm đầu tư
Chủ đầu tư
Lĩnh vực
Hạng mục tư vấn Thiết kế các hạng mục Cơ điện M&E và Lập dự toán chi phí; Đào tạo, Hướng dẫn thực hành GDP và Lập hồ sơ đánh giá GDP cho Kho bảo quản tiêu chuẩn GSP SISC của Công ty Cổ phần Thiết bị SISC
Tiến độ