Kho bảo quản dược phẩm Codupha tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản dược phẩm Codupha tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư 334, Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương Codupha
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Xây dựng công năng cho từng khu vực kho
+ Lập bản vẽ quy hoạch tổng thể nhà máy
+ Lập phương án cải tạo các khu vực, thiết bị
+ Thiết kế bản vẽ thi công, M&E
+ Lập tổng khái toán đầu tư nhà máy
+ Tư vấn Quản lý

Tiến độ Hoàn thành