Kho bảo quản DELTA tiêu chuẩn GDP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản DELTA tiêu chuẩn GDP
Chứng nhận GDP
Địa điểm đầu tư Ha Noi
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DELTA
Lĩnh vực Kho GDP
Hạng mục tư vấn

-    Tư vấn cải tạo, soạn thảo & hoàn thiện hồ sơ cấp GDP

Tiến độ Đã hoàn thành