Kho chứa thuốc và nguyên liệu Phúc Hưng đạt chuẩn GDP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho chứa thuốc và nguyên liệu Phúc Hưng đạt chuẩn GDP
Chứng nhận GDP
Địa điểm đầu tư Ba Đình, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH thương mại hóa Phúc Hưng
Lĩnh vực Kho chứa thuốc và nguyên liệu
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn công nghệ, quy hoạch tổng thể, khái toán chi phí đầu tư
+ Thiết kế chi tiết M&E
+ Tư vấn đào tạo, hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng nhận GDP

Tiến độ Hoàn thành