Kho bảo quản Bệnh viện Tây Nguyên tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản Bệnh viện Tây Nguyên tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Đắk Lắk
Chủ đầu tư Bệnh viện Tây Nguyên
Lĩnh vực Bệnh viện
Hạng mục tư vấn

+ Cải tạo, khái toán chi phí kho GSP

Tiến độ Hoàn thành