Kho bảo quản Codupha tiêu chuẩn GSP - Đà Nẵng

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản Codupha tiêu chuẩn GSP - Đà Nẵng
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư 120 Lý Thái Tông, Thanh Khuê Tây, Thanh Khuê, Đà Nẵng
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Codupha
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Xây dựng công năng cho từng khu vực kho
+ Lập bản vẽ quy hoạch tổng thể nhà máy
+ Lập phương án cải tạo các khu vực, thiết bị
+ Thiết kế bản vẽ thi công, M&E
+ Lập tổng khái toán đầu tư nhà máy
+ Tư vấn Quản lý dự án và Giám sát thi công Xây dựng
+ Tư vấn Lập Hồ sơ và xin cấp chứng nhận GSP

Tiến độ Hoàn thành