Kho bảo quản dược phẩm Hapharco tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản dược phẩm Hapharco tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội – Hapharco
Lĩnh vực Kho bảo quản thuốc tuân thủ GSP
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn thiết kế xây dựng và M&E

+ Tư vấn đấu thầu

+ Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và M&E

+ Tư vấn đào tạo soạn thảo hồ sơ đánh giá GSP

Tiến độ Hoàn thành