Kho bảo quản Dược phẩm ACE tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản Dược phẩm ACE tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Quận 7, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Dược phẩm ACE
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Thiết kế quy hoạch mặt bằng kho cho kho làm dịch vụ xuất nhập khẩu

Tiến độ Hoàn thành