Kho bảo quản Dược phẩm hệ thống Thuốc sỉ

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản Dược phẩm hệ thống Thuốc sỉ
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Bình Dương, Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Buymed
Lĩnh vực Dược phẩm
Hạng mục tư vấn

- Thiết kế công nghệ

- Thiết kế Bản vẽ thi công

- Giám sát thi công

- Hồ sơ GSP

Tiến độ Đã hoàn thành