Tổng kho dược phẩm FPT tiêu chuẩn GSP/GDP

Thông tin dự án

Tên dự án Tổng kho dược phẩm FPT tiêu chuẩn GSP/GDP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần dược phẩm FPT
Lĩnh vực Dược phẩm
Hạng mục tư vấn

- Tư vấn setup kho GSP/GDP

Tiến độ Đã hoàn thành