Kho bảo quản Intimex Quang Minh tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản Intimex Quang Minh tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Intimex Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Thiết kế, phương án kiến trúc và lập hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án
+ Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công,lập dự toán chi tiết và lập hồ sơ xin phép xây dựng

Tiến độ Hoàn thành