Kho bảo quản Pharmatopes tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản Pharmatopes tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Nguyễn Trung Trực, Bà Đình, Hà Nội
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Pharmatopes Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Tư vấn giải pháp kỹ thuật- công nghệ
+ Tư vấn giải pháp xây dựng
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Tư vấn quản lý, vận hành nhà máy

+ Thiết kế cơ điện, đào tạo, làm hồ sơ xin đánh giá GSP

Tiến độ Hoàn thành