Kho bảo quản thuốc và nguyên liệu Dược phẩm JK tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho bảo quản thuốc và nguyên liệu Dược phẩm JK tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Quận 7, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Dược phẩm JK
Lĩnh vực Sản xuất dược phẩm
Hạng mục tư vấn

+ Quy hoạch tổng thể, thiết kế và lập tổng dự toán Kho bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc tiêu chuẩn GSP

Tiến độ