Kho dược phẩm Tây Bắc Á tiêu chuẩn GSP

Thông tin dự án

Tên dự án Kho dược phẩm Tây Bắc Á tiêu chuẩn GSP
Chứng nhận GSP
Địa điểm đầu tư Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần công nghệ Tây Bắc Á
Lĩnh vực Kho GSP
Hạng mục tư vấn

Thiết kế mặt bằng công năng kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP

Tiến độ Đã hoàn thành